ข่าวสารและกิจกรรม

Our goal is to continuously improve manufacturing practices for the benefit of our clients.
The food that comes out of our factory has been subjected to thorough quality control
and has passed international standards so that it can be enjoyed by families worldwide.

สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะนายปาน สรศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา

สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะนายปาน สรศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ กระทรวงพาณิชญ์กัมพูชา

อ่านเพิ่มเติม »

จัดงาน “สัมมนาเจาะลึก รู้จริง ทำได้ ในตลาดกัมพูชาและเวียดนาม…อย่างกูรู”

สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “สัมมนาเจาะลึก รู้จริง ทำได้ ในตลาดกัมพูชาและเวียดนาม…อย่างกูรู”

อ่านเพิ่มเติม »
Our Story

Our products are free of harmful chemicals as a result of our organic farming practices. The product is USDA-certified organic, guaranteeing that “every product, every taste, is full of nutritional value and as delicious as a mother’s hand, which is food made with quality ingredients and love.”