Thailand - Cambodia Business Council ( TCBC )
Home > News & Event > การเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย
News & Event

การเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

DATE : 2/1/2020 TIME : 18:07

คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา

เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

 

          นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา นำคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2563 เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย (H.E. Mr. OUK Sorphorn) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ในโอกาสนี้คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ได้แสดงความยินดีกับ Mr. Heng Sovannarith ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์กัมพูชาประจำประเทศไทยท่านใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและกัมพูชา โดยสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาฯ มีแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดมหกรรมคอนเสิร์ต การจัดคณะเดินทางเยือนเมืองสำคัญของกัมพูชา ตลอดจนการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทย เป็นต้น

          ทั้งนี้ เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและกัมพูชา ทั้งสองประเทศจะมีกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งปี และมีการเผยแพร่โลโก้การครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและกัมพูชาด้วย โดยสามารถขออนุญาตใช้โลโก้ดังกล่าวในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเน้นย้ำและสร้างความพิเศษให้กับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตลอดปีที่สำคัญนี้

          สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ในฐานะภาคเอกชนมีความยินดีต่อการฉลองครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและกัมพูชา และมีแผนการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “2020s Decade of Challenging Economic and Trade Growth between Thailand and Cambodia: In Depth Views from Experts' Perspectives” ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะประกอบด้วยกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและกัมพูชา เพื่อให้ความรู้และข้อมูลสถานการณ์การค้าและการลงทุนในกัมพูชา สิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดการลงทุนในกัมพูชา และรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์จากนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในกัมพูชามาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้มีการจัด Business Networking เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจไทยและกัมพูชาอีกด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการและสมาชิกสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไทยและกัมพูชา จำนวน 300 คน

          นอกจากนี้ สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา มีแผนการจัดกิจกรรม FASHION SHOW @ WORLD HERITAGE ในปี 2563 ณ นครวัด ประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมทผ้าพื้นเมืองชื่อดังประจำชาติของทั้งสองประเทศ ทั้งผ้าโฮลของกัมพูชาและผ้าไหมไทย ซึ่งสภาธุรกิจฯ ได้เรียนเชิญกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมี Harper's Bazaar นิตยสารแฟชั่นชื่อดังระดับโลก เป็นออแกไนซเซอร์ดำเนินการจัดงาน โดยกิจกรรมทั้งหมดจะประกอบด้วย การ Workshop อบรมให้ความรู้ทั้งดีไซน์เนอร์และนายแบบนางแบบที่จะร่วมเดินแฟชั่นโชว์ อีกทั้งจะมีการรวมทีมดีไซน์เนอร์ระหว่างไทยและกัมพูชาร่วมออกแบบชุดสำหรับแฟชั่นโชว์อีกด้วย ซึ่งภายหลังจากแฟชั่นโชว์จะจัดให้มีการประมูลชุดที่โชว์ และจะนำรายได้ทั้งหมดที่ได้ไปมอบให้แก่องค์กรการกุศลของกัมพูชา

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือกันถึงประเด็นบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศที่ภาคเอกชนเสนอแนะให้ภาครัฐเร่งรัดผลักดัน คือการยกระดับจุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีจำนวน 4 จุดเป้าหมายสำคัญ โดยกัมพูชาและไทยต่างมีความเห็นตรงกันที่จะเสนอให้เร่งรัดการยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ตามที่ได้ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชาบ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว - บ้านสตึงบท อำเภอปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจีย แล้วเสร็จ จึงจะขอเสนอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากร หรือให้มีการสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อสามารถเปิดใช้งานจุดผ่านแดนดังกล่าวได้ก่อนในระหว่างที่กำลังสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรให้เสร็จสมบูรณ์

More...

DATE : 2/1/2020 TIME : 18:07

Update 02-January-2020
share