Thailand - Cambodia Business Council ( TCBC )
Home > News & Event > ขอเชิญร่วมคณะเดินทางสำรวจศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่ยุทธศาสตร์แนวชายฝั่งทะเลไทย กัมพูชา และเวียดนาม ในโครงการ CVTEC 2
News & Event

ขอเชิญร่วมคณะเดินทางสำรวจศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่ยุทธศาสตร์แนวชายฝั่งทะเลไทย กัมพูชา และเวียดนาม ในโครงการ CVTEC 2

DATE : 13/4/2019 TIME : 19:33

ขอเชิญเข้าร่วมการเดินทางสำรวจศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่ยุทธศาสตร์แนวชายฝั่งทะเลไทย กัมพูชา และเวียดนาม ในโครงการ CVTEC 2

สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยได้รับความร่วมมือจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนานานาชาติ เพื่อความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจ กัมพูชา-เวียดนาม-ไทย ครั้งที่ 2 (2nd Cambodia-Vietnam-Thailand Economic Corridor Cooperation Conference: CVTEC)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางทางทะเลเชื่อมโยงระหว่างกัมพูชา เวียดนาม และไทย โดยจะเป็นเส้นทางใหม่สำหรับเชื่อมโยงการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและไมซ์ การพัฒนาบุคลากรในภาคบริการตามแนวพื้นที่ชายฝั่งระเบียงเศรษฐกิจทางทะเลของ 3 ประเทศ

ทั้งนี้ คณะผู้จัดโครงการ CVTEC จึงร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดคณะเดินทางสำรวจศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่ยุทธศาสตร์แนวชายฝั่งทะเลไทย กัมพูชา และเวียดนาม ในเส้นทาง ตราด-เกาะกง-สีหนุวิลล์-กัมปอต-ฟูก๊วก-เกียนยาง-เกิ่นเทอ-นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม การขนส่ง การค้า และการลงทุน รวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆ ที่สนใจ ได้เดินทางสำรวจศักยภาพ โอกาสทางธุรกิจ ในพื้นที่ตามแนวชายทะเลของทั้ง 3 ประเทศ 

► พบกับสุดยอดประสบการณ์เดินทาง : การล่องเรือเลียบชายฝั่งจากจังหวัดตราด ประเทศไทย สู่ประเทศกัมพูชาที่ เกาะเจ้า หรือเกาะเสด็จ (Koh Sdach or King Island) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเกาะกง และล่องเรือต่อไปยังจังหวัดสีหนุวิลล์ จังหวัดกัมปอต จากนั้นจึงล่องเรือต่อไปยังประเทศเวียดนาม ณ เกาะฟูก๊วก แหล่งท่องเที่ยวสุดปังที่กำลังได้รับความนิยมของเวียดนาม โดยฟูก๊วกนั้นเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียนยาง จากนั้นจึงต่อรถบัสไปยังจังหวัดเกิ่นเทอ หนึ่งใน 5 มหานครขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญของเวียดนาม ตั้งอยู่ทางภาคใต้บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง หรือแม่โขงเดลต้า เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังนครโฮจิมินห์ เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเวียดนาม แล้วจึงเดินทางโดยเครื่องบินกลับประเทศไทย

 

                               แหลมศอก จังหวัดตราด                       เกาะเสด็จ จังหวัดเกาะกง                          จังหวัดสีหนุวิลล์

  

                                       เกาะฟูก๊วก จ.เกียนยาง                             ตลาดน้ำ จ.เกิ่นเทอ                                   นครโฮจิมินห์

► ตลอดการเดินทางท่านจะได้พบกับกิจกรรมสุดพิเศษดังนี้

 เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด หอการค้า จังหวัดตราด พร้อมเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
เยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสีหนุวิลล์
เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์   
ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปอาหารของบริษัท CP เวียดนาม จังหวัดเกิ่นเทอ
ล่องเรือชมตลาดค้าส่งผลไม้ที่สำคัญของ จังหวัดเกิ่นเทอ
เข้าร่วมในฐานะคณะผู้แทนไทยหารือความร่วมมือเสริมศักยภาพเส้นทาง Southern Economic Corridor ผลักดันการเปิด เส้นทางทางทะเลเชื่อมโยง กัมพูชา-เวียดนาม-ไทย  (CVTEC) 

ในการนี้ สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเดินทางดังกล่าว โดยมีรายละเอียดกำหนดการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และแบบตอบรับ ตามเอกสารแนบ

ด่วน! รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา

โทร. 02-018-6888 ต่อ 4360 หรืออีเมล์ siripa.do@thaichamber.org 

 

Download File

More...

DATE : 13/4/2019 TIME : 19:33

Update 13-April-2019
share